ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

1.   Проект към Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”  - 2007г.  

 

Цел на проекта – обогатяване на библиотеката с нова актуална литература

·         Обща стойност на проекта -   546,00лв.

·         Финансова подкрепа от МК – 382,00лв.

·         Собствени средства            - 164,00лв.

 

 

2.   Проект към Министерство на културата за подпомагане дейността на Народните читалища – 2007г.

 

Цел на проекта – извършване на ремонтна дейност - подмяна на дограма на входна врата и  в детски отдел на библиотеката.

·         Обща стойност на проекта –  2124, 00 лв.

·         Финансова подкрепа от МК – 2000,00 лв.

·         Собствени средства            -    124,00 лв.

 

 

3.   Проект към Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”  - 2008г. 

 

    Цел на проекта – обогатяване на библиотеката с нова актуална литература

·         Обща стойност на проекта -   1119,00лв.

·         Финансова подкрепа от МК -  1007,00лв.

·         Собствени средства            -    112,00лв.

 

 

4.   Проект към Министерство на културата за подпомагане дейността на Народните читалища – 2010г.

 

Цел на проекта – извършване на ремонт на санитарен възел и преддверие към него

·         Обща стойност на проекта  – 1250,00 лв.

·         Финансова подкрепа от МК – 1000,00 лв.

·         Собствени средства            -    250,00 лв.

 

5.   Проект към Министерство на културата за подпомагане дейността на Народните читалища – 2011г.

 

Цел на проекта – обогатяване на библиотеката с нова актуална литература

·         Финансова подкрепа от МК – 500,00лв.

·         Съфинансиране                  -   77,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

6.   Проект по Програма „Глобални библиотеки – България”

Етап 2009

 

         Цел на проекта – подобряване качеството на живот на местната общност чрез предоставяне  на улеснен и  свободен достъп до електронни услуги,  информация,  интернет пространството.

 

Програма “Глобални библиотеки – България” е инициатива на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, която дарява информационно и телекомуникационно оборудване на целевите библиотеки по проекта.

         Библиотеката при НЧ „Пробуда – 1920” получи 3 компютърни станции, мултифункционално устройство, мултимедия.

         Софтуерът за ИТ оборудването е дарен от Майкрософт.

Партньори по проекта: Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Община Казанлък.

 

 

7.   Библиотеката при НЧ „Пробуда – 1920”  е партньор на ОБ „Искра” по проект „Писахме, да се знае ……..” Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – Програма „Глобални библиотеки – България” – 2013г.