Услуги

Потребителите на читалищна библиотека „Пробуда – 1920” могат да получат следните видове услуги:

 • да заемат библиотечни документи за дома или в библиотеката.
 • да получават справки и информация  за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица.
 • да използват библиотечните технически средства за прослушване и електронна информация.
 • сканиране, копиране и разпечатване на документи.
 • да участват в провежданите от библиотеката инициативи
 • да ползват всички допълнителни дейности, организирани и извършвани в библиотеката.

ЦЕНОРАЗПИС:

Абонамент читатели:

 • ученици от I до ХII клас: 1,00 % от МРЗ за страната
 • студенти: 1,00 % от МРЗ за страната        
 • пенсионери: 1,00 % от МРЗ за страната
 • инвалиди:  безплатно
 • всички останали: 1,00 % от МРЗ за страната
 • записвания по време на Национални библиотечни кампании – безплатно
 • Депозит за читатели с адрес на друго населено място: 10,00 лв.

Глоби:

 • при неспазен срок за връщане – х 0,20лв. за всеки просрочен месец за всеки том
 • при загуба или повреда на библиотечен документ – определя се съгласно НЗБФ
 • Ползване на материали от справочен фонд за дома: 0,50 лв. на ден
   
 • Компютърни и копирни услуги за страница
 • Копирни услуги /едностранно/ : 0,10 лв.
 • Копирни услуги /двустранно/: 0,15 лв.          
 • Принтиране: 0,20 лв.
 • Сканиране на снимки и документи: 0,50 лв./ документ
 • Набор на текст: 0,50 лв
 • Ползване  на интернет: за всички потребители безплатно