За нас

Библиотеката при  НЧ „Пробуда -1920”   съществува още от самото създаване на читалището и е основно звено в неговата дейност.

Днес  ние сме единственият  информационен център в с. Копринка, който е  призван да задоволява потребностите на жителите от знание,  информация и култура. Водеща цел в нашата  дейност е да подпомагаме формирането на  навици за четене и да насърчаваме  четенето  сред всички възрастови групи, и най – вече у децата.

Нашата библиотека  разполага с детски отдел и заемна за възрастни. Библиотечният фонд възлиза на 14961 библиотечни единици и съдържа както художествена, така също и отраслова и справочна литература, периодика, богата фонотека, забавни детски игри и диафилми. Обогатяваме  своите колекции, като системно закупуваме  литература както със собствени средства, така и посредством работата си по проекти.  Важна  роля за попълване на фонда играе и утвърждаващата се традиция на дарителството. Даряват се книги от издателства, културни институти, фондации и много частни лица.

Дейността ни е богата и разнообразна и непрекъснато разширява своя обхват. Отговаряйки на съвременните изисквания и благодарение на работата по Програма „Глобални библиотеки – България” днес ние разполагаме с три компютъра, мултифункционално устройство и мултимедия. Това ни дава възможност да  въведем много нови услуги  и да предоставяме бърз и неограничен достъп до глобалната мрежа за всеки потребител, без разлика от възраст, етнос и социална принадлежност. Успоредно с това ние събираме, съхраняваме и предоставяме достъп до материали, свързани с  паметта и миналото на родния край. Сътрудничеството с различни организации, учебни и детски заведения  ни помага в реализирането на   голямата цел – преодоляване на неграмотността и   подпомагане на образователния процес   сред всички възрастови групи, създавайки условия за учене и развитие през целия живот.