За контакт с нас

Библиотека при НЧ „Пробуда – 1920”
с. Копринка


АДРЕС

с. Копринка  п.к. 6137
ул. „Плиска” № 22
общ. Казанлък
обл. Стара Загора
библиотека при НЧ „Пробуда – 1920”

тел. 04351 / 9922,  0884543048

e-mail: mariia.1965@abv.bg

 

ЧИТАЛИЩЕ


За контакти:

Народно читалище „Пробуда – 1920”
с. Копринка  п.к. 6137
ул. „Плиска” №22
общ. Казанлък

Председател: Васил Кънчев Вълчанов
Секретар: Емилия Давидова Бисерова

Тел. за връзка: 04351 / 9922
       0884543048

Народно читалище „Пробуда – 1920” е член на Съюза на българските читалища